ស្ដាយមិនស្ទេីរ! បុរសម្នាក់នេសាទបានត្រីធំ ១ក្បាល លក់ឱ្យគេបាន ២៥,០០០ដុល្លារ គិតថាបានច្រេីន តែពេលដឹងតម្លៃពិតស្រាប់តែ…

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ បុរសម្នាក់មានឈ្មោះថា « Bui Dinh Thang » ជាអ្នកប្រកបរបរ នេសាទ ថ្ងៃមួយគាត់បានចេញទៅនេសាទជំនួសឪពុក នៅច្រកទ្វារសមុទ្រ ក្នុងខេត្តនោះ (Thai Thuy, Thai Binh) នៅវេលាថ្ងៃត្រង់ គាត់បាននេសាទបាន “ត្រីមាស” ១ក្បាល (ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រគឺ Otolithoides biauritus) ស្ថិតក្នុងអម្បូរត្រី (Sciaenidae)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកលោកក៏បញ្ជាឲ្យទូកនេសាទ របស់ឪពុកខ្លួនវិលត្រឡប់មកកាន់កំពង់ផែនេសាទវិញ ហើយក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកផ្ទះ។ ព្រោះតាមទម្លាប់របស់ប្រជានេសាទនៅស្រុកនោះ រៀងរាល់ពេលចាប់បានត្រីចម្លែកឬត្រីមានតម្លៃថ្លៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាំបាច់ត្រូវរៀបចំការសែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។នាវានេសាទបានមកដល់កំពង់ផែវេលាម៉ោង ៩ ហើយត្រូវរង់ចាំការសែនព្រេនចប់រហូតដល់ម៉ោង ១១យប់ ទើបក្រុមគ្រួសារទូរស័ព្ទឲ្យនាវាចូលចំណត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រី “មាស” នេះមានទំហំធំណាស់ដែលមានបណ្តោយ ២,១ម៉ែត្រ ទទឹងជាងកន្លះម៉ែត្រ និងមានទម្ងន់ប្រមាណ ៧០គីឡូក្រាម ដោតសែងគ្នាដល់ទៅ ៤នាក់ទើបអាចលើកឡើងមកលើគោកបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗនោះរថយន្តទំនើប ១គ្រឿងរបស់ ឈ្មួញកណ្តាលមួយរូប ក៏បានចូលអែបកំពង់ផែ រួចក៏បើកពីក្រោយរថយន្តដឹកត្រីមកកាន់ផ្ទះលោក Bui Dinh Thang។ស្មានពុំដល់ថា ឈ្មួញកណ្តាលដែលជិះរថយន្តទំនើប សួរតែមួយម៉ាត់ថា តើត្រីនេះលក់តម្លៃប៉ុន្មាន?។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្តីប្រពន្ធលោក Thang និងឪពុកម្តាយបង្កើត បានពិភាក្សាគ្នាគិតថា កាត់ថ្លៃ ១,៥០០លានដុង ហើយបើកាត់ថ្លៃយ៉ាងហោចត្រឹម ១ពាន់លានដុង (ប្រមាណ ២៥,០០០ដុល្លារ) ក៏លក់ទៅ។ លោក Thang ក៏ចេញទៅប្រាប់ឈ្មួញអំពីតម្លៃខាងលើ ស្មានពុំដល់ថា ឈ្មួញម្នាក់នេះពោល៖ ១,៥០០លានដុង? ណ្ហើយចុះ! ហៅប្រពន្ធលោកមករាប់លុយទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេពុំដឹងថា ឈ្មួញនោះលក់បានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេ តែបើតាមប្រភពព័ត៌មានដោយឡែកនោះ មច្ឆាដែលគេហៅថា ត្រីមាសមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រដូចពោលខាងលើ មានតម្លៃថ្លៃណាស់ដោយឡែកតែក្រពះនៅស្រស់របស់ត្រីនេះ ក្នុង១គីឡូក្រាម មានតម្លៃចន្លោះពី ៤៥,០០០ – ៥៥,០០០ដុល្លារក្នុង ១គីទ្បូក្រាម ហើយសាច់របស់វា មានតម្លៃចន្លោះពី ៧៥០ – ១,០០០ ដុល្លារក្នុង ១គីទ្បូក្រាម។ បច្ចុប្បន្នត្រីនេះត្រូវបានគេរុករកនិងនេសាទស្ទើដាច់ពូជទៅហើយ។តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញត្រីនេះ មាននៅប្រទេសចិន វៀតណាម ឥណ្ឌូណេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *