ប្រយ័ត្នឱ្យមែនទែន! ប្តីប្រពន្ធមួយគូ ចូលគេ ងក្នុងសណ្ឋាគារមួយយប់ ដល់ព្រឹកឡើងឃើញកាមេរ៉ាបង្កប់ ថតតម្រង់ចំគ្រែគេង ពេលពិនិត្យក្នុងកាមេរ៉ាសុទ្ធតែ…

កម្សាន្ដ ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺរណែតមានការវិវត្តន៍យ៉ាងខ្លាំង ដូច្នេះហើយពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងអាចងាយនឹងត្រូវលួចដោយអ្នកដទៃប្រសិនបើយើងមិនមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរឹងមាំ។

មានឧប្បត្តិហេតុជាច្រើនដែលបានកើតឡើង ហើយមនុស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតអំពីរបៀបការពារភាពឯកជននិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយចំនួនភាពឯកជនផ្ទាល់ខ្លួននៅតែពិបាកក្នុងការទទួលបាន។ថ្មីៗនេះលោកលីនិងភរិយា (ប្រទេសចិន) របស់គាត់នៅពេលដែលពួកគេស្នាក់នៅសណ្ឋាគារបានរកឃើញរន្ធចំឡែក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកបន្ទាប់ពេលខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងស្វាមីខ្ញុំបានសាកទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែរន្ធព្រីភ្លើងវាបែជាមិនមានអគ្គីសនី។ ជាច្រើនដងនៅតែមិនអាចសាកបាន ដូចនេះគាត់បានសំរេចចិត្តពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានជាព្រីភ្លើងនេះមិនអាចសាកបាន។បន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីចម្លែកនៅក្នុងរន្ធព្រី លោកលីបានបើកប្រអប់រន្ធព្រីភ្លើង និងបានរកឃើញថានៅខាងក្នុងនោះគឺកាមេរ៉ាខ្នាតតូចមួយដែលត្រូវបានគេដាក់តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកគ្រែគេង និងកន្លែងអង្គុយ។

លោកលីបានភ្ជាប់កាមេរ៉ានេះចូលក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ ហើយពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយនៅក្នុងកាមេរ៉ានោះមាន វី ដេ អូ ក្តៅ សា- ច់ រប ស់គូ ស្នេ ហ៍ជាច្រើនដែលបានគេ ងនៅក្នុងបន្ទប់នេះ រួមទាំងមានឈុ តរបស់គាត់ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក លីបា នខឹ -ងយ៉ាងខ្លាំង ហើយគាត់បានទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារបាននិយាយថារឿងនេះមិនទាក់ទងនឹងពួកគេទេពីព្រោះពួកគេមិនបានដំឡើងកាមេរ៉ានេះឡើង ដែលរឿងនេះទំនងជាបង្កឡើងដោយមនុស្សណាម្នាក់ដែលបានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់នេះ ហើយបានតម្លើងកាមេរ៉ានេះឡើង ដើម្បីថតយកវី ដេ អូ ក្តៅ សា -ច់របស់គូស្នេ ហ៍ដែលបានមកគេងនៅក្នុងបន្ទប់នេះ។

ចម្លើយនេះធ្វើឱ្យគូស្វាមីភរិយាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិច ពីព្រោះករណីនេះអាចត្រូវបានមនុស្សអា ក្រក់បានតម្លើងកាមេរ៉ានេះ។ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការគ្រប់គ្រងរបស់សណ្ឋាគារធ្វើឱ្យគូស្វាមីភរិយាមិនសប្បាយចិត្ត។ សណ្ឋាគារគួរតែផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវបរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានផាសុខភាពជាជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយ តែបើជានិយាយថាមិនបានដឹង ខាងសណ្ឋាគារមិនមែនជាអ្នកតម្លើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅទីបំផុតប្តីប្រពន្ធនេះបានសម្រេចចិត្តរាយការណ៍ទៅប៉ូលីស ហើយគាត់ក៏បានណែនាំមនុស្សរាល់គ្នានៅពេលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយសណ្ឋាគារត្រូវតែត្រួតពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីរន្ធព្រី កញ្ចក់ ទូរសំលៀកបំពាក់ជាដើម … ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនដល់ភ្ញៀវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​ ដេីម្បីដឹងពីល្បិចបង្កប់កាមេរ៉ារបស់ជនខិលខូច៖

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *