ស្តែងណាស់! ក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់រៀបរាប់ពីឃា.ត.ក.រដែល ស.ម្លា.ប់ បងប្រុស ក្រោយពីត្រូវបានព្រលឹងបងប្រុសចូលសណ្ឋិត…

កម្សាន្ដ ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វ៊ីលីពីន៖ វាជាពិតរឿងដ៏តក់ស្លុតមួយដែលក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់អះអាងថា ខ្លួនត្រូវបានព្រលឹងបងប្រុសដែលត្រូវគេ ស ម្លា. ប់ ចូលសណ្ឋិត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពបានឱ្យដឹងថា Abigail Magtalas ដែលមានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ បានចាប់ផ្តើមញ័រញាក់ខ្លួនប្រាណនៅពេលល្ងាច គឺប្រមាណ ៣ ខែក្រោយពីបងប្រុសរបស់នាងឈ្មោះ Marvin អាយុ ១៩ ឆ្នាំ ត្រូវបាន ធ្វើ ឃា ត នៅខេត្ត នូអ៊ីវ៉ាអេស៊ីចា ប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងនិយាយថា ព្រលឹងបងប្រុសកំពុងប្រើខ្លួនប្រាណនាង ដើម្បីលាតត្រដាងអំពីការធ្វើ ទា រុ ណ ក ម្ម ជាច្រើនម៉ោង មុននឹងត្រូវគេ បា. ញ់ ស ម្លា. ប់។ កូនស្រីដែលត្រូវព្រលឹងបងប្រុសសណ្ឋិតបាននិយាយដូច្នេះ៖ “ពួកវាធ្វើ ទា រុ ណ ក ម្ម លើកូន វា យ ដំ កូន ហើយ បា. ញ់ កូន ៧ គ្រាប់។ ពួកវាជាក្រុមអន្ធពាល។ ស្តាប់កូននិយាយណាម៉ាក់ កូនត្រូវគេ ស ម្លា. ប់”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះ Abigail បានយំទាំងបាត់បង់ម្ចាស់ការ ខណៈដេកលើគ្រែរៀបរាប់ពីការ បា. ញ់ រួមទាំងពេល និងទីកន្លែងដែលគេបង្ខាំងខ្លួន។ នាងយំបណ្តើរ ប្រាប់បណ្តើរពីការដែលបងប្រុសអង្វរឱ្យទុកជីវិត ពីពួកអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះ ហើយក៏សុំទោសម្តាយ ដែលមិនស្តាប់តាមសម្តីម្តាយ។ នាងបាននិយាយដូច្នេះ៖ “កូនអង្វរពួកវាកុំឱ្យ ស ម្លា. ប់ កូន។ កូនប្រាប់ពួកវាថាគ្រាន់តែដាក់គុកបានហើយ”។ នាងក៏ប្រាប់ម្តាយដែលកំពុងជូតទឹកភ្នែកដែរថា៖ “សុំទោសដែលកូនមិនស្តាប់តាមម៉ាក់។ កូនគួរណាស់តែចូលផ្ទះពីព្រលប់នៅថ្ងៃនោះ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើតាមសម្តី Danica ដែលត្រូវជាបងថ្លៃរបស់ Abigail បានបន្ថែមថា Abigail ពិតជាស្រលាញ់បងប្រុសខ្លាំងណាស់ ហើយមិនអាចទទួលយកបានទេ ចំពោះការស្លាប់នេះ។ នាងក៏ចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់បងប្រុសដែរ។ ក្រៅពីនោះ បងស្រីថ្លៃរូបនេះក៏បានផ្តាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមិនជឿផងដែរថា៖ «ពួកយើងមិនកុហកទេ នេះជាលើកទីមួយហើយដែលកើតឡើងចំពោះ Abigail»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញករណីនេះដែរ ប៉ូលិសបានឱ្យដឹងថា Marvin បានទៅជាមួយឈ្មួញ គ្រឿ ង ញៀ ន ពីរនាក់ និងជាពេលដែលគេត្រូវបាន ស​ ម្លា. ប់ ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំង គ្រឿ ង ញៀ ន មួយ ដែលបង្កឱ្យមានការផ្ទុះអាវុធ។ ប៉ុន្តែ បើតាមការរៀបរាប់របស់ Abigail បានអះអាងថា Marvin ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ ដោយបុរសច្រើននាក់ រួចនាំយកទៅផ្លូវ បេផាសតាឡាវើរ៉ា ក្នុងខេត្ត នូអ៊ីវ៉ាអេស៊ីចា ជាកន្លែងដែលគេ រ ង ទា រុ ណ ក ម្ម៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រភព៖​ GPT

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *