ពុទ្ធោស្លុតចិត្ត! ជាប់គុកអស់ ៣ខែ តារាសម្តែង Paing Takhon ធ្លាក់ខ្លួ នឈឺ ដុ នដា បទៅៗ ពេលនេះគ្រួសារអង្វរយោ ធា សុំធ្វើរឿងនេះបន្ទាន់…

ផ្សេងៗ សង្គម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តច្បាស់ជានៅចាំបានជាមិនខានអំពីរឿងរ៉ាវការចាប់ខ្លួនតារាសម្ដែង និង ម៉ូឌែល រូបសង្ហាមីយ៉ាន់ម៉ា លោក Paing Takhon ដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនទៅ រាល់បណ្ដាញសង្គមរបស់តារាប្រុសរូបនេះត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ ដែលឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាប្រុស Paing Takhon ពុំអាចដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបានឡើយពីលោក លើកលែងតែការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈបងស្រីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមសារព័ត៌មានថៃ Teenee Entertain ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះថា តារាប្រុស Paing Takhon ត្រូវបានកងទ័ពយោធាកាត់ទោសឱ្យជាប់គុកចំនួន ៣ ខែ ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានដែលថាតារាប្រុសរូបនេះ ជាប់គុកចំនួន ៧ ឆ្នាំនោះវាមិនពិតនោះទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ តាមរយៈសារព័ត៌មាននេះដដែលបានបញ្ជាក់ថា បន្ទាប់ពីជាប់គុកអស់រយៈពេល ៣ ខែមក Paing Takhon ស្រាប់តែកើតអាការធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាព ដោយខណៈនេះ តារាប្រុស Paing Takhon កំពុងតែកើតជំ ងឺហឺ តពិបាកដកដង្ហើម រលា កក្បា លជង្គ ង់ និង រាងកាយទ្រុ ឌទ្រោ មខ្លាំ ងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងដឹងពីអាការ Paing Takhon ពិបាកដូចនេះហើយ ខាងក្រុមគ្រួសាររបស់តារាសម្ដែងខាងលើក៏បានសុំអ ង្វរឱ្យក ងទ័ ពយោ ធាដោះលែ ងដើម្បីយកតារាប្រុសរូបនេះទៅព្យា បា លជំ ងឺនៅប្រទេសថៃ ព្រោះពួកគាត់ព្រួយបារម្ភពីសុខភាពតារាប្រុសរូបនេះណាស់ ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា លោក Paing Takhon គឺស ក ម្មជ នមួយរូប និង ជាតារាជួរមុខម្នាក់បានលះប ង់កម្លាំ ងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការត វ៉ាប្រ ឆាំ ង និង រដ្ឋាភិបា លយោ ធា ដើម្បីទា មទាររកលិទ្ធិប្រជាធិ បតេយ្យជូនជាតិរបស់ខ្លួន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេ លចា ប់ ខ្លួ ន តារាប្រុសរូបនេះតែងតែចេញមុខក្នុងក្បួនបា តុ ក ម្មជាមួយសកម្មជនស្នេហាជាតិផ្សេងទៀតមករហូតមិនដែលលស់ថ្ងៃណាមួយឡើយ ហើយទន្ទឹមនឹងការឃុំខ្លួនតារាប្រុសរូបនេះពិតធ្វើឱ្យមហាជនមានការខ្លោ ចចិត្តអាណិ តយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *