សម្រស់ក្មេងស្រីវ័យ ១០ឆ្នាំផ្លាយ២រូបនេះ ត្រូវគេសរសើរថា ស្អាតដូចគំនូរ

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​រា​​ជធា​នី​​ភ្នំ​ពេញ ​៖ ​​ពិ​តណា​ស់ ​​ក្មេងស្រី​ខ្មែ​​រ ​​២រូ​បនេះ​ ​​កំ​ពុ​ងផ្ទុ​ះ​កា​​រចា​​ប់អា​​រម្មណ៍ជា​​ខ្លា​​ំ​​ង ​​ពី​រូ​​បសម្រស់ ​ជា​​ពិ​សេសគឺ​ទម្រង់មុ​​ខទា​​ក់ទា​​ញ ​គួ​​រឲ្យចង់មើ​ល ​​ដូ​​ចគំ​​នូ​​រវិ​​ចិ​​ត្រករឆ្លា​​ក់ដោយផ្ចិ​​តផ្ចង់ ​​មើ​លកា​​ន់តែ​យូ​​រ ​​កា​​ន់តែ​​ស្អា​ត ​មា​​នអំ​ណោយទា​​នខ្លា​​ំ​ងណា​​ស់។ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​

​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​

​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ជា​​ងនេះ​ទៅ​ទៀ​ត ​​កុ​​មា​រី​ទា​ំ​​ងពី​រនា​ក់នេះ​ ​សុ​ទ្ធតែ​ធ្លា​​ប់បា​ន ​ប្រកា​​សខ្លួ​​ន ​​នឹ​ងចូ​លរួ​មក្នុ​​ង ​​កា​រប្រកួ​តបវរកញ្ញា​​ចក្រវា​ឡកម្ពុ​​ជា​ ​ក្នុ​ងថ្ងៃ​ខា​ងមុ​ខ ​ពេលដែ​​លមា​នអា​យុ​ធំ​​ដឹ​​ងក្តី​​ ​សមតា​​មលក្ខខណ្ឌកម្មពិ​​ធី​។ ​ ​ ​​ ​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​គួ​​របញ្ជា​ក់ផងដែ​រថា​ ​​ក្មេងស្រី​​ទា​ំ​​ងពី​ររូ​បនេះ​ ​ទើ​បតែ​មា​ន ​អា​យុ​១០ឆ្នា​​ំ​ផ្លា​យតែ​​ប៉ុ​ណ្ណោះ​​ ​​តែ​បើ​​និ​​យា​​យ ​​ពី​កា​​ររៀ​​បចំ​តុ​​បតែ​ង ​​លេងស្ទា​​យ៍ខ្លួ​ន ​ព្រមទា​​ំ​​ំ​​ងកា​ររៀ​​បឫកគឺ​មិ​នសមនឹ​​ង ​​អា​យុ​​ឡើ​យ ​​លើ​សពី​នេះ​ទៅ​ទៀ​​ត ​​ប្រសិ​នបើ​មិ​​នបញ្ចេញ ​​អា​​យុ​​ពិ​តប្រា​កដទេ ​ជឿ​ជា​​ក់ថា​​ ​មហា​​ជនច្បា​​ស់នឹ​​ង ​​យល់ច្រលំ​ថា​​ ​ជា​ក្មេងស្រី​​ពេញក្រមុ​ំ​ ​បា​ត់ទៅ​ហើ​​យ ​ធ្វើ​ឲ្យមនុ​ស្សគ្រប់គ្នា​​ ​សរសើ​រមិ​នផុ​​តពី​​មា​​ត់ ​​តែ​​ម្តង៕ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​

​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ប្រសិ​នចង់ដឹ​​ងឲ្យកា​​ន់តែ​​ច្បា​​ស់ថែ​មទៀ​តនោះ​ ​​តោះ​ទៅ​​មើ​​លរូ​​បភា​​ពខា​​ងក្រោម ​​៖ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​

​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​១.កុ​មា​រី​​ ​ល្អហួ​ស ​​(យ៉ា​​យ៉ា​​) ​​៖ កូ​​នស្រី​​តែ​ម្នា​ក់ ​របស់តា​រា​​ស្រី​​ ​ដេននី​ ​ក្វា​​ន់។ ​​ ​​ ​ ​

​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ល្អហួ​​ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​
ល្អហួ​​ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​
ល្អហួ​ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​
ល្អហួ​​ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​
ល្អហួ​ស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​២.កុ​មា​​រី​ ​លី​​ ​វិ​ជ្ជរ៉ា​​ ​៖ ប្អូ​​នស្រី​​ ​​លី​ ​ឧត្តម៕ ​​ ​​ ​​ ​​

​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​
លី​​ ​វិ​ជ្ជរ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
លី​​ ​​វិ​​ជ្ជរ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​
លី​ ​វិ​​ជ្ជរ៉ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​
លី​​ ​​វិ​​ជ្ជរ៉ា​​

​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​ ​
លី​ ​វិ​ជ្ជរ៉ា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖​ khmerload

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *