ខំគិតថាប្ដីចាស់ចេះថ្នម តែនេះមានឯណា គ្រាន់តែគ្នាធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លែត​ តាចាស់រត់ប្រូច ទៅរក…

កម្សាន្ដ ប្លែកៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វៀតណាម៖ យោងតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលត្រូវបានបង្ហោះដោយគណនីលោក U53 បានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលស្រីស្នែហ៍ក្មេងរបស់គាត់កំពុងឈឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឯមន្ទីរពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះព័ត៌មានអំពីការពិតដែលថានារីដែលជាម្ចាស់លោកគ្រូ U53 ដោយនាងបានធ្វើឲ្យ U53 ចាកចេញពីប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយមកភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូស្នេហ៍របស់គាត់ដែលកើតក្នុងឆ្នាំ 1999 ដែលនាងបេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យបានបង្កឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះថា T.P.N បានបង្ហោះរូបភាពដោយភ្ជាប់សំនេរមួយចំនួនថា ថាក្មេងស្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះ(L.M) កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដាឡាត់។ ជាមួយគ្នានេះដែរគ្រូរបស់នាងលោក U53-​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូស្នេហ៍របស់នាងបានតាងចិត្តរារាំងខាងមន្ទីរពេទ្យមិនឱ្យទាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់នាងដោយប្រាប់ហេតុផលថា“ ឪពុកម្តាយក្រីក្រមិនបានមើលថែនាងទេ” ។អត្ថបទព័ត៌មានអំពីនិស្សិតស្រីខាងលើនៅតែបន្តចែករំលែកយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍តាមអ៊ីនធឺណេតលើវេទិកានានា។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពរបស់ T.P.N នៅមន្ទីរពេទ្យបានធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមានការសោកសៅអាណិតនាងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះគណនី T.P.N បានបន្តជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីបានទទួលដំណឹងហើយភ្លាមៗបានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីមើលថែកូនស្រី បច្ចុប្បន្ន T.P.N ដឹងខ្លួនហើយកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការជាសះស្បើយ។ ចំណែកលោកគ្រូ U53 វិញឥឡូវបុគ្គលនេះបាន“ រត់ចោលនាងហើយ” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់បុគ្គលនេះបានលុបចោលរាល់រូបភាពស្នេហាដែលគាត់បានបង្ហោះពីមុនអស់។ សូម្បីតែរូបថតនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យក៏ត្រូវបានគេ«ដូររូបភាព»យ៉ាងឆាប់រហ័សដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គណនី T.P.N នៅតែបន្តផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ក្មេងស្រី។ ទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលធ្វើអោយមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគ្រូ U53 បានរត់គេចបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីបានមកមើលថែកូនស្រីរបស់គេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅលើហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូម្នាក់នេះបានលុបចោលរាល់រូបភាពរបស់អ្នកទាំងពីររួមទាំងរូបភាពនៃពិធីភ្ជាប់ពាក្យ និងលិខិតលែងលះដែលត្រូវបានបង្ហោះកាលពីមុនដែលគេបានសុំនាងភ្ជាប់ពាក្យគេប្រាប់ថាឡេលែងលះប្រពន្ធដើមដាច់ហើយ។រូបភាពស្នេហាដែលងប់ងល់នេះត្រូវបានគ្រូម្នាក់នេះលុបចោលក្នុងហ្វេសប៊ុកភ្លាមៗ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីមុនរឿងរ៉ាវរបស់និស្សិតស្រីម្នាក់នេះ ដែលណាត់ជួបលោកគ្រូ U53ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងនាងជាង ៤០ ឆ្នាំត្រូវបានគេចែកចាយហ្វេសប៊ុកជាច្រើនហើយក៏ទទួលបានតែពាក្យ “រិះគន់នាងតែប៉ុណ្ណោះ” ពីបណ្តាញសង្គម។ ដូច្នោះហើយគ្រូបង្រៀនឈ្មោះតំណាង(U53) (១៩៦៧) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រ និងអប់រំពលរដ្ឋនៅអនុវិទ្យាល័យនិងក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះផ្ដើមដោយអក្ស(L.M) (១៩៩៩) មានទំនាក់ទំនងលួចលាក់គ្នារហូតមកខណៈដែល លោកគ្រូចាស់ព្រើលម្នាក់នេះ មានគ្រួសារហើយក៏ដោយទីបំផុតក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់នោះបានត្រឹមតែទឹកភ្នែក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានរឿងអីដែលតានឹងមិនហ៊ានទាត់នាងចោលបើសូម្បីតែប្រពន្ធកូនរបស់តាហ្នឹងក៏តាហ្នឹងដាច់ចិត្តចោលដែរនោះស្រួលមិនស្រួលទោលួចទាក់ទងសិស្សស្រីណាផ្សេងទៀតក៏មិនដឹង តែក៏ជូនពរនាងឲ្យជួបមនុស្សថ្មីល្អកុំចាញ់បោកសម្ដីផ្អែមចឹងទៀតមិនប្រាកដថាចាស់ថ្នមទាំងអស់នោះទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *