ហួសចិត្ត! ធ្វើគុណបានទោស ឃើញស្រីស្អាតដួលម៉ូតូ ខំរត់ទៅជួយ បែរជាត្រូវគេចោទថាបានបន្លំចាប់…

ប្លែកៗ

ហ្វេសបុក៖ រឿងរ៉ាវមួយបានធ្វើ ឲ្យកក្រើកពេញបណ្តាញសង្គម ប្រទេសវៀតណាមតែម្តង ក្រោយសារព័ត៌មាន និងផេកមួយចំនួន បានចែករំលែករូបភាពជាច្រើនសន្លឹក ពីករណីនារីម្នាក់ដួ.ល.ម៉ូតូ តែមិនជាមានរ.បួ.សអីច្រើនប៉ុន្មានទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែពួកគេបែរជាផ្តោតការចាប់អារម្មណ៍ និងចោទប្រកាន់ទៅលើបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកជួយសង្គ្រោះ ថាជាមនុស្សអាក្រក់ចង់បៀ ត បៀ ន កេរ្តិ៍ ខ្មាស់ របស់នាងទៅវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាគឺជារឿងរ៉ាវមួយ ដែលចាប់ផ្តើមចេញពីនារីម្នាក់បានជិះម៉ូតូទាំងកណ្ដាលថ្ងៃទៅណាមិនដឹងព្រោះអត់បានសួរនាំដែរ តែក៏ជិះចូលកន្លុកហើយក៏ត្រូវរ.បួ.ស ភ្លាមនោះក៏មានបុរស់ម្នាក់ជាអ្នកដំណើរតាមផ្លូវនោះដែរក៏រត់មកជួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈដែលកំពុងជួយនោះគឺ បុរសនោះក៏បានសួរនាងថាមានត្រូវរ.បួ.សត្រង់ណាទេបន្ទាប់មកនាងឆ្លើយថាមិនជាបញ្ហាអីធំដុំទេហើយនាងក៏ជិះម៉ូតូទៅបាត់តែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែមួយរយៈក្រោយមកក៏ឃើញមានសាព័ត៍មាននឹងផេកមួយចំនួនដែលបានថតផ្តិតយកនូវរូបភាពជាច្រើន បែរជាចោទថាបុរសអាវខ្មៅនោះជាអ្នកបន្លំធ្វើជាជួយហើយក៏បន្លំ.ប៉ះ.ដោះ របស់នារីរងគ្រោះ ទាំងដែលគេមិនដឹងខ្លួនសោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារមិនចេះលេងហ្វេសបុកផងនោះ ថ្ងៃមួយក៏មានមិត្តភ័ក្តខលមកប្រាប់ថាខ្លួនឯងកំពុងរ.ង.ការ.ចោ.ទប្រកាន់ពីសំណាក់មហាជនដែលលេងបណ្ដាញសង្គម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលពួកគេបានចោទថាឯងបានបន្លំ.ចា.ប់.ដោះ.នារីរងគ្រោះ តាមរយៈរូបភាពដែលត្រូវបានចែករំលែកបានបង្ហាញឲ្យឃើញបុរសម្នាក់អាយុប្រហែលជាង ២៥ ឆ្នាំ ទៅ ៣០ ឆ្នាំពាក់អាវយឺតដៃខ្លីពណ៌ខ្មៅនិងពាក់ម៉ួកសុវិត្តភាព បានជួយលើកនារីរងគ្រោះ និងម៉ូតូ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយរឿងនេះបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំង លោកប្រធានសមាគម៏ខាងជួយស ង្គ្រោះ បានចេញមកបញ្ជាក់ថា បុរសនោះពុំមែនជាមនុស្សល្អទេមើលទៅ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មក ប៉ូលីសក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេត ហើយទីបំផុត បានរកឃើញបុរសនោះមានឈ្មោះ ស៊ូរ៉ាឆៃ ឆាឡាយ៉ាវ៉ាន មានអាយុ ២៦ ឆ្នាំ គាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់ត្រីនៅផ្ទះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ស៊ូរ៉ាឆៃ បានប្រាប់ពីដំណើររឿងហេតុឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុនោះគាត់បានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះ ឆ្ពោះទៅផ្សារដើម្បីទិញត្រី។ លុះធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្តាលផ្លូវ គាត់ក៏បានឃើញហេ តុកា រណ៍ ដួលម៉ូតូនោះ ។
គាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ឈប់ម៉ូតូ រត់ទៅជួយនារីរងគ្រោះ ទាំងថ្ងៃក្តៅហែង លោកស៊ូរ៉ាឆៃ បន្តថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«នៅពេលនោះ ខ្ញុំបានសួរទៅនារីរងគ្រោះអំពីមុខរ.បួ.សរបស់នាង ហើយខ្ញុំក៏បានជួយលើកម៉ូតូរបស់នាង។ ជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏អ.កុ.ស.លមួយនេះ
លោកស៊ូរ៉ាឆៃ បាននិយាយថា«ខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្តាយខ្លាំងណាស់ បើសិនជាមានលើកក្រោយទៀត ហើយបានជួបករណីបែបនេះ ខ្ញុំនឹងមិនទៅជួយអ្នកណាទៀតនោះទេ!»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដំណឹងនេះក៏លឺដល់នារីរោងគ្រោះហើយនាងក៏បានចេញមុខបញ្ចាក់ប្រាប់អំពីដំណើររឿងនេះផងដែរថា «នៅថ្ងៃកើតហេតុ ខ្ញុំបានជិះម៉ូតូទៅផ្ទះមិត្តភក្តិ ប៉ុន្តែ នៅពេលដល់កន្លែងមួយ ខ្ញុំបានគេចឡានដឹកទំនិញ ហើយក៏បានដួ.ល.ខ្លួនឯងតែម្តង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ នៅពេលនោះ ក៏មានពូម្នាក់ចូលជួយគ្រាខ្ញុំមុនគេ ហើយគាត់ក៏បានសួរនាំលេខទូរស័ព្ទម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ខ្ញុំពុំបានគិតថា នឹងមានរឿងនេះកើតឡើងនោះទេ ខ្ញុំគិតថា គាត់ជាអ្នកមានគុណ ដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំនៅពេលនោះ»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះផងដែរ លោក ស៊ូរ៉ាឆៃ ក៏មិនអត់ឱននិងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅប៉ូលីសរួចហើយ ដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ ប្រឆាំងទៅនឹងផេកទាំងនោះ ដែលបានធ្វើឲ្យរូបគាត់ក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ ដែលគេស្អប់ ខ្ពើ មពេញបណ្តាញនៅពេលនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *