ភ្ញាក់ផ្អេីលទៀត! រកឃេីញមនុស្សស្រីទីបីម្នាក់ទៀតមុខស្រដៀង​ យ៉ាយ៉ា​ តារាសម្ដែងថៃ​ ដែលទីពីរគឺកុម៉ារី​ ល្អហួស…(មានវីដេអូ)

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាដឹងរួចមកហើយថា តារាសម្លែងថៃដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលនៅស្រុកខ្មែរគេនិយមហៅថា យ៉ាយ៉ា ក៏មានមុខស្រដៀទៅមុខ កុមារី ល្អហួស ដែលមើលស្ទើរ៩៩ភាគច្រើនគឺដូចគ្នា។ នេះពិតជាអស្ចារ្យ ប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តស្រឡាំកាំងនោះ គឺនៅសុខៗស្រាប់តែលិចវត្តមានមុខស្រដៀងនឹងយ៉ាយ៉ាម្នាក់ទៀត ដែលគ្រប់គ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យថ្មីគឺយ៉ាយ៉ា៣ និយាយរួមមុខស្រដៀង៩០ភាគរយផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាង Urassaya Sperbund ហៅយ៉ាយ៉ា១ ជាតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខមួយរូបប្រចាំប្រទេសថៃ មិនត្រឹមតែជាតារាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្ទាត តារាស្រីរូបនេះក៏មានទេពកោសល្យសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដែលធ្វើអោយអ្នកទស្សនាចូលតួទៅតាមការសម្ដែងរបស់នាង។ ចាប់តាំងពីចូលសិល្បៈមកទល់ពេលនេះ យ៉ា យ៉ា បានសម្ដែងរឿងភាគចំនួន ១៣ រឿង មកហើយដែលរឿងទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជារឿងដែលមានគុណភាពល្អ និងមានភាពល្បីល្បាញ មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើអោយអ្នកដែលទស្សនាហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុមារី ល្អហួស ហៅយ៉ាយ៉ា​២ ដែលនាងត្រូវគ្នាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាកូនស្រីបង្កើតអ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ និងជាក្មួយស្រីកញ្ញា ដេននី ក្វាន់ផងដែរ។​ យ៉ាងណាមិញ បើទោះបី ក្មេងស្រីរូបនេះ​មានអាយុតិច តែគេសង្កេតឃើញរូបសម្រស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតផូរផង់ ហើយមុខមាត់ឃ្យូតខ្លាំង មិនថាភ្នែក ច្រមុះ មាត់នោះទេ។

ចំនែកប្អូនស្រីម្នាក់ទៀត ដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងយ៉ាយ៉ាដែលនោះ ឈ្មោះ ផេន ម៉ារ៉ាឌី ហៅ យ៉ាយ៉ា៣ អាយុប្រហែល២០ឆ្នាំ និងមានកំពស់រហូតដល់ ១:៦៧Cm ប្អូនស្រីបាននិយាយថា ការងារដែលនាងស្រលាញ់នោះ គឺជួយសង្គម បំណងប្រាថ្នាចង់ក្លាយជា សម្តែង និងបង្ហាញម៉ូដនាពេលអនាគត។

ចំពោះបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈយល់យ៉ាងណាដែរ ដែលមានមនុស្សបីនាក់នេះ គឺមុខស្រដៀងគ្នាមែនទែន ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកពេញចិត្តស្តូក និងបន់ឲ្យបំណងគាត់បានសម្រេច នេះដោយសារតែរូបសម្រស់របស់គាត់អំណោយផលតាំងពីកំណើតម្លេះ៕ សូមទស្សនាវីដេអូប្អូនស្រី ផេន ម៉ារ៉ាឌី ដែលមានមុខមាត់ស្រដៀងយ៉ាយ៉ា៖

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *